Akce MŠ

Pro zpestření celoročního dění v MŠ jsou pořádány pro děti nejrůznější akce. Při plánování vycházíme i z tradic spojených s různými ročními obdobími. Aktivity jsou organizovány většinou v dopoledních, společné akce pro rodiče s dětmi i v odpoledních hodinách.

Plánované akce MŠ 2016/2017

Hudební pořad p. Bílý (září)

Návštěva muzea dýmek a IC Proseč (říjen)

Návštěva knihovny – setkání s pohádkovou babičkou (3x ročně všechny třídy)

Za zvířátky do ohrádky (říjen)- ekohry, poznávání domácích zvířat

Šipkovaná (3x ročně)

Putování se skřítkem Podzimníčkem (konec října)

Pouštění draků (listopad)

Mikulášská nadílka (začátek prosince)

Zdobení vánočního stromečku na zahradě MŠ (začátek prosince)

Vánoční vystoupení Cvrčků

Vánoční besídky na třídách (polovina prosince)

Návštěva kostela (Tři králové)-začátek ledna

Návštěva předškoláků ve škole a školáků ve školce (leden/únor)

Veselá ordinace (únor)

Karneval na třídách (únor)

Hasiči a Policie v MŠ (březen)

Divadelní představení pro děti (březen)

Prosečská hvězda (březen)- dětská pěvecká soutěž

Vítání Jara (březen)- poznávání jarních květů a pozorování probouzející se přírody

Den Země ( kolem 22.dubna) – úklid naší šk. zahrady

U rybníka (duben) – poznáváme život ve vodě

Rej čarodějnic (duben)

Vystoupení Cvrčků ke Dni matek v pečovat. domě, pro seniory (květen)

Návštěva Pasíček (3x dle nabídky)

Plavání předškoláků (květen – červen)

Svačina v trávě (květen)

Den dětí na školní zahradě (začátek června)

Zastavení u Vodníka (červen)- loučení se s vodníkem na prázdniny

Školní výlet – ZOO Jihlava (červen)

Pasování předškoláků na školáky (červen)

Vycházky do okolí (lesy, louky, místní hřiště, ...) - průběžně celý rok

Během roku se nabízejí dětem i aktivity ve spolupráci s organizacemi a partnery:

ZŠ Proseč

  • hudební a divadelní představení společně se školáky v sokolovně
  • před zápisem do 1. třídy návštěva předškoláků v ZŠ
  • návštěva prvňáčků v MŠ

Městská knihovna

  • návštěva knihovny, spojená s četbou pohádek a příběhů pohádkovou babičkou

SDH Proseč

  • návštěva hasičů v MŠ
  • návštěva hasičské zbrojnice v Proseči

Záchranná stanice Pasíčka

  • výlet spojený s akcí „Vánoce se zvířátky"
  • na konci školního roku aktivita dle jejich aktuální nabídky

Odehnal a syn

  • návštěva firmy spojená s ukázkou výroby dřevěného šindele

Sdružení rodičů při MŠ Proseč

  • aktuální nabídka akcí na našich webových stránkách v kategorii Sdružení rodičů

Všechny tyto činnosti a aktivity přispívají ke společnému radostnému prožívání dětí, k poznávání blízkého okolí školky a k seznamování se s naším městem, k poznávání jeho kultury, zvyklostí a všeho, co k tomu patří.

O veškerém dění v MŠ a o aktuálních termínech jednotlivých akcí budete informováni prostřednictvím webových stránek či na hlavní nástěnce v MŠ.