Chyba
 • XML Parsing Error at 1:109. Error 9: Invalid character

Vzd?lvac program na M je dopln?n nabdkou zjmovch krouk? a zjmovch ?innost, kter podporuj sebed?v?ru d?t, u? je novm dovednostem a umo?uj a podporuj spoluprci d?t s ostatnmi d?tmi z jinch t?d.

P?veck krouek Cvr?ci

P?veck krouek je rozd?len do dvou skupin:

1. Skupina - p?edkoln t?da

Kdy:v dopolednch hodinch/od ?jna do kv?tna/
Kde:
v P?edkoln t?d?
Krouek vedou: Mgr. Hana Vobejdov, Libor Michlek
Celoro?n poplatek:50 K? -slou na odm?ny pro d?ti

2. Skupina - zjemci z Motlkov a Jah?dkov t?dy

Kdy: vter 9.15 - 10.00 hod./od ?jna do kv?tna/
Kde:
v Motlkov t?d?
Krouek vedou: Edita Vanurov, DiS., Michaela Jetmarov, DiS.
Celoro?n poplatek:50 K? -slou na odm?ny pro d?ti

P?i koncertech budou vystupovat ob? skupiny spole?n?, spole?n maj i tancovn,

kter dopl?uje jejich vystoupen.

Kritria pro p?ijet

 • zvldnut adaptace na prost?ed M,
 • zjem o hudebn ?innosti, zp?v
 • spoluprce srodi?i

Clem naeho snaen je:

 • rozvoj hudebnho i rytmickho ct?n a vyjd?en
 • rozvoj v ?e?ov oblasti - gymnastika mluvidel, artikula?n a dechov cvi?en
 • pohybov ztvrn?n psni?ek, cvi?en p?i hudb? s prvky aerobiku, tane?n hry
 • instrumentln hra hra na rytmick a melodick nstroje
 • posilovn sebev?dom, monost seberealizace
 • p?prava a ncvik vystoupen na koncertech

Logopedick p?e

Zati?uje: Mgr. Petra Malkov

Zaji?uj: odborn? vykolen logopedick asistentky - Pavla ?ern a Mgr. Karla Novkov
Kdy: st?eda 13.30 - 15.30, dle po individuln domluv?

Cl: Sprvn vvoj ?e?i (vslovnosti) u dt?te a p?i odchylkch od norem zvldnut sprvn vslovnosti p?ed nstupem dt?te do Z (individuln p?e a spoluprce s rodi?i), d?leit je dle nvodu procvi?ovat doma!!

Dle:

 • rozvoj ?e?i a jazyka
 • dobr vslovnost vech hlsek
 • gramatick sprvnost ?e?i
 • dostate?n slovn zsoba
 • bezproblmov komunikace

Plavn

Kv?ten a ?erven, vdy ter a ?tvrtek od 10 do 11 hod.

Tancovn pro d?ti

Zaji?uje: Tane?n kola BESTA Chrudim
Cena kurzu:
300 K? za 5 lekc