Kroužky a zájmové činnosti - 2015/2016

Vzdělávací program naší MŠ je doplněn nabídkou zájmových kroužků a zájmových činností, které podporují sebedůvěru dětí, učí je novým dovednostem a umožňují a podporují spolupráci dětí s ostatními dětmi z jiných tříd.

Pěvecký kroužek Cvrčci

Pěvecký kroužek je rozdělen do dvou skupin:

1. Skupina - předškolní třída

                Kdy: v dopoledních hodinách /od října do května/
                Kde: 
v Předškolní třídě
                Kroužek vedou: Mgr. Hana Vobejdová, Libor Michálek
                Celoroční poplatek: 50 Kč - slouží na odměny pro děti

2. Skupina - zájemci z Motýlkové a Jahůdkové třídy

                Kdy: v úterý 9.15 - 10.00 hod. /od října do května/
                Kde: 
v Motýlkové třídě
                Kroužek vedou: Edita Vanžurová, DiS., Michaela Jetmarová, DiS.
                Celoroční poplatek: 50 Kč - slouží na odměny pro děti

 Při koncertech budou vystupovat obě skupiny společně, společné mají i tancování,

které doplňuje jejich vystoupení.

 

Kritéria pro přijetí

 • zvládnutá adaptace na prostředí MŠ,
 • zájem o hudební činnosti, zpěv
 • spolupráce s rodiči

Cílem našeho snažení je:

 • rozvoj hudebního i rytmického cítění a vyjádření
 • rozvoj v řečové oblasti - gymnastika mluvidel, artikulační a dechová cvičení
 • pohybové ztvárnění písniček, cvičení při hudbě s prvky aerobiku, taneční hry
 • instrumentální hra – hra na rytmické a melodické nástroje
 • posilování sebevědomí, možnost seberealizace
 • příprava a nácvik vystoupení na koncertech

Logopedická péče

Zaštiťuje: Mgr. Petra Malíková

Zajišťují: odborně vyškolené logopedické asistentky - Pavla Černá a Mgr. Karla Nováková
Kdy: středa 13.30 - 15.30, dále po individuální domluvě

Cíl: Správný vývoj řeči (výslovnosti) u dítěte a při odchylkách od norem zvládnutí správné výslovnosti před nástupem dítěte do ZŠ (individuální péče a spolupráce s rodiči), důležité je dle návodu procvičovat doma!!

Dále:

 • rozvoj řeči a jazyka
 • dobrá výslovnost všech hlásek
 • gramatická správnost řeči
 • dostatečná slovní zásoba
 • bezproblémová komunikace

Plavání

Květen a červen, vždy úterý a čtvrtek od 10 do 11 hod.

Tancování pro děti

Zajišťuje: Taneční škola BESTA Chrudim
Cena kurzu:
300 Kč za 5 lekcí