Odhlášení dětí

Odhlašovat děti lze třemi způsoby:

1. OSOBNĚ (na tentýž den nejpozději do 7:30 hod.)

Osobně lze omlouvat učiteli na třídě.

2. ELEKTRONICKY (na tentýž den nejpozději do 7:30 hod., na následující dny kdykoliv v průběhu dne)

Pro odhlášení dítěte musíte být přihlášeni v redakčním systému webu MŠ a k tomu je třeba, aby Vám odpovědná osoba vytvořila v redakčním systému účet.

O vytvoření účtu požádejte prostřednictvím e-mailu info@msprosec.cz, uveďte své jméno, bydliště a jména a datum narození dětí, které chcete takto odhlašovat. Pracovník MŠ Vám vytvoří účet a zašle přístupové údaje. E-mail, ze kterého žádost pošlete, bude uložen v redakčním systému a bude v případě potřeby použit pro zasílání informací.

Některé texty a údaje prezentované na webu MŠ budou viditelné pouze po přihlášení - tedy pouze pro rodiče dětí. To je další důvod, proč požádat o vytvoření účtu.

3. TELEFONICKY (na tentýž den nejpozději do 7:30 hod., na následující dny kdykoliv v průběhu dne)

Telefonicky lze omlouvat přímo učitelům do té třídy, kterou dítě navštěvuje:

  • Jahůdková třída: tel. č. 468 000 259
  • Předškolní třída: tel. č. 468 000 256
  • Motýlková třída: tel. č. 468 000 228
  • případně vedoucí učitelce: tel. č. 468 000 245