Chyba
  • XML Parsing Error at 1:322. Error 9: Invalid character

Sou?asn M sdl v p?vodn budov?, kter prola rekonstrukc. U budovy je men zahrada, kter slou k hrm p?i pobytu venku, pokud se nejde na vychzku do blzk p?rody .

Nae zahrada

Na zahrad? je kryt pskovit?, nov komplex prolza?ek se skluzavkou, nov altn na ukldn hra?ek a v?c. ?st plochy je vydld?n a d?ti mohou vyuvat stoly a lavi?ky na klidov aktivity venku. Obohacenm je venkovn tabule na kreslen a p?rodn materily ke hrm. Zahrada se postupn? dovybavuje za pomoci z?izovatele, sponzor? a rodi??.

Budova kolky

V budov? jsou umst?ny t?i t?dy. V p?zemse nachzjedna t?da, atny, ?editelna, koln kuchyn?, umvrny a technick zzem. V prvnm pat?e jsou dv? t?dy, sborovna, kabinety, p?pravna kolnice, umvrny.

Jak funguje stravovn

koln kuchyn? je vlastn v budov? koly, d?ti tedy maj ?erstv jdlo. M nem jdelnu, stravovn probh ve t?dch.

Po ob?d? na kut?

Po ob?d? je herna upravovna jako lonice pro d?ti na odpoledn odpo?inek. M nem samostatnou lonici pro d?ti. Vraznou zm?nou je nov ?eln uloen lehtek kadho dt?te zvl?. Celkov kapacita v nyn?jch t?dch je 100 d?t.