Chyba
  • XML Parsing Error at 1:112. Error 9: Invalid character

Jak se zaregistrovat

Abyste mohli odhlaovat Vae dt? ze kolky pomoc roz?en "Omlouvn d?t", je t?eba postupovat nsledovn?:

1. Na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript zalete ne uveden daje, do p?edm?tu uve?te "dost o registraci"

  • Vae jmno a p?jmen
  • bydlit?
  • jmna a data narozen Vaich d?t, kter navt?vuj M

Email, ze kterho tyto informace polete, bude uloen jako V kontaktn e-mail.

2. Pracovnk M Vm vytvo? ?et a zale uivatelsk jmno a heslo.

3. Na webu Mdo pole "P?ihlsit se" vpravo naho?e vyplnte zaslan uivatelsk jmno, do dalho pole vyplnte heslo a kliknete na "P?ihlsit".

4. Po sp?nm p?ihlen jsou pole pro vypln?n uivatelskho jmna a hesla nahrazena textem: "P?ihlen uivatel: jmno".

Postup p?i odhlen dt?te

1. Pro odhlen dt?te z M klikn?te v hlavn nabdce na "Omlouvn d?t".

2. Ze seznamu vyberte jmno dt?te.

3. Pomoc ikony kalend?e vyberte datum za?tku a konce nep?tomnosti dt?te.

4. Klikn?te na "odeslat".

5. Potvr?te Vmi zadan daje.

6. Zobraz se zprva o sp?nm uloen odhlen.