Stravování a školné

Zdravá výživa = zdravé dítě

Děti se ve školce stravují třikrát denně - dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Jídelníček je sestavován tak, aby splňoval zásady zdravého stravování.

Stravování dětí

Celodenní stravování dětí v naší mateřské škole zabezpečuje školní kuchyně, která je součástí hlavní budovy. Děti stolují ve svých třídách.

Platby

Platba se provádí převodem na účet do 20. dne předešlého měsíce.

Jídelníček

Zde si můžete přečíst jídelníček na každý týden. Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravování ve spolupráci s kuchařkami dle zásad zdravé výživy. Dětem je poskytována vyvážená a pestrá strava. Vaše děti dostanou jenom to nejlepší!