Platby - stravné a školné

 Účet

 • Školné a stravné se platí dohromady v jedné společné platbě pouze převodem na účet.
 • Číslo účtu: 271361238/0300
 • Platby na příslušný měsíc musí být uhrazeny do 20. dne předchozího měsíce.
 • Variabilní symbol platby je DDMMRRRR, kde DD je den narození, MM je měsíc narození a RRRR je rok narození (např. dítě narozené 24. 3. 2012 bude mít variabilní symbol 24032012).

 Úplata za předškolní vzdělávání

 • 300 Kč měsíčně
 • 150 Kč měsíčně v případě, že dítě nastoupí do MŠ později než 1. září (např. dítě nastoupí do MŠ až 5. listopadu, proto za září a říjen platí 150 Kč měsíčně, a od listopadu platí již 300 Kč měsíčně).
 • 150 Kč měsíčně za červenec a srpen.
 • Vzdělávání v předškolním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně (dítě má nárok pouze na 1 bezúplatný školní rok).
 • Výjimku z placení školného je nutné zažádat a důvody doložit příslušným potvrzením.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 Úplata za stravování v MŠ

 Celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina)

 • 34 Kč / den – děti od 2 do 6 let
 • 36 Kč / den – děti od 7 let

 Polodenní stravování (přesnídávka, oběd):

 • 26 Kč / den – děti od 2 do 6 let
 • 28 Kč / den – děti od 7 let

 Poznámky a příklady:

 • Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce věk 7 let, posuzuje se dle položky „sedmileté dítě".
 • Předškolní děti platí měsíční zálohy ve výši 680 Kč (při celodenním stravování), 520 Kč (bez odpoledních svačin).
 • Ostatní mladší děti platí měsíční zálohy ve výši 980 Kč (680,- celodenní stravné + 300,- školné), nebo ve výši 820 Kč (520,- polodenní stravné + 300,- školné).
 • Děti sedmileté a starší (s odloženou školní docházkou) platí měsíční zálohy ve výši 1020 Kč (720,- celodenní stravné + 300,- školné), nebo ve výši 860 Kč (560,- polodenní stravné + 300,- školné).

Platby stravné a školné