Historie mateřské školy

Mateřská škola v Proseči byla zřízena v soukromém domě ke dni 1. 9. 1939 jako MŠ obce Proseč. Správcem MŠ byl řídící učitel obecné školy Jaroslav Josef, učitelkou MŠ Augusta Štefková, která zde působila šest let. Zařízení a hračky věnovaly různé spolky, školy (Vysoké Mýto, Choceň, Luže) i soukromé osoby. Byla otevřena jedna třída, počet dětí v kronice není uveden. Ve školní kronice není ani žádná zmínka o činnosti MŠ během II. světové války, pouze, že se počet dětí pohyboval mezi 20-25.

Řádné zápisy vedeny od školního roku 1945/46

Z nich vyplývá, že tento školní rok byl zahájen v této budově. MNV zde v roce 1945 pronajal dvě místnosti, kde byla původně výrobna a ruční vyšívání firmy B. Poláka. Jako třída byla využita jedna místnost. Od 1. 5.1946 se už vyučovalo ve dvou třídách, děti byly rozdělené na starší a mladší. Školku navštěvovalo 50-60 dětí.

Oběd nebyl vždy samozřejmostí

Zpočátku byla školka bez poledního stravování, postupně bylo zavedeno stravování částečné. Z darů a mezinárodních dětských fondů vařila jedna učitelka – například polévku, kakao, kaši. Úplné stravování za podpory státu fungovalo od 1. 12. 1950. Lékařské prohlídky byly jednou do roka, lékař kontroloval kvalitu jídla. Pořádaly se besídky, z výtěžků byly zakoupeny hračky, zařízení a postupně se rozšiřovala a vybavovala zahrada.

Patříme městu Proseč

Zřejmě v roce 1958 MNV Proseč tuto budovu zakoupil a od dubna 1959 do listopadu 1962 probíhala přestavba do dnešní podoby. Provoz ve dvou třídách byl zahájen k 7. 12. 1962, od 7. 10. 1963 fungovala polojeselská třída (11 dětí), od té doby měla školka tři třídy. 1. 4. 1980 byla otevřena nová MŠ (nedaleko ZŠ), což znamenalo odliv dětí a ve staré budově zbyly jen dvě třídy.

Nová MŠ byla zrušena v roce 1991 a do původní budovy se vrátily tři třídy. Děti byly rozděleny podle věku, po roce 1989  byly třídy smíšené. Nyní máme tři třídy. Jedna třída předkolní a dvě třídy pro mladší děti.

Od 1. 7. 2015 byla MŠ sloučena se ZŠ Proseč. Nový název školy je Základní škola a mateřská škola Proseč.