Chyba
  • XML Parsing Error at 1:322. Error 9: Invalid character

motylMotlci jsou stle hrav, hrt si, smt se, to je bav.
Sednou sem a zase tam, nez?stane nikdo sm."

Motto t?dy

P?ij? se prolet?t na k?dlech motlka...."

Sloen t?dy

- smen t?da
- po?et d?t ve t?d? - 26

U?itel

Edita Vanurov, DiS.
Michaela Jetmarov, DiS.

tel.: 468 000 228

Vtejte u Motlk?

Nae t?da je rozd?lena do dvou ?st. Ve vstupn ?sti jsou stolky a idli?ky, t?da slou tak jako jdelna. Druhou ?st tvo? hrac prostor, kde si d?ti hraj a tak po ob?d? odpo?vaj. Motlkov t?da m svoji atnu a sociln za?zen.