Chyba
  • XML Parsing Error at 1:322. Error 9: Invalid character

Historie

Historie mate?sk koly v Prose?i se za?n pst 1. 9. 1939, kdy byla prvn M z?zena vsoukromm dom?.

Sou?asnost

Sou?asn M sdl v p?vodn budov?, kter prola v minulosti rekonstrukc, a jej prostory jsou stle upravovny tak, aby mohla co nejlpe slouit pot?ebm d?t arealizaci naeho kolnho vzd?lvacho programu. K budov? pat? dob?e vybaven zahrada, kterou vyuvme k hrm p?i pobytu venku.

T?dy

V mate?sk kole mme t?i t?dy, kter jsou v?kov? heterogenn, smen. D?ti jsou rozd?lovny tak, aby kad v?kov skupina byla ve t?d? rovnom?rn? zastoupen. Vychzme vst?c tak p?n rodi?? a ums?ujeme sourozence a kamardy do jedn t?dy.

Zam?stnanci

O to, aby vem bylo v na M dob?e, aby jim nechyb?lo porozum?n, lska a tolerance, aby d?tem byla zabezpe?ena pohoda, vchova, vzd?ln a uspokojeny vechny pot?eby, kter d?ti b?hem pobytu v M maj, se star sedm pedagog? a p?t provoznch zam?stnanc?.

Kontakt

Mte-li zjem kontaktovat nai M, m?ete nm zavolat nebo napsat prost?ednictvm e-mailu ?i dopisu.