O nás

Historie

Historie mateřské školy v Proseči se začíná psát 1. 9. 1939, kdy byla první MŠ zřízena v soukromém domě.

Současnost

Současná MŠ sídlí v původní budově, která prošla v minulosti rekonstrukcí, a její prostory jsou stále upravovány tak, aby mohla co nejlépe sloužit potřebám dětí a realizaci našeho školního vzdělávacího programu. K budově patří dobře vybavená zahrada, kterou využíváme k hrám při pobytu venku.

Třídy

V mateřské škole máme tři třídy, které jsou věkově heterogenní, smíšené. Děti jsou rozdělovány tak, aby každá věková skupina byla ve třídě rovnoměrně zastoupená. Vycházíme vstříc také přání rodičů a umísťujeme sourozence a kamarády do jedné třídy.

Zaměstnanci

O to, aby všem bylo v naší MŠ dobře, aby jim nechybělo porozumění, láska a tolerance, aby dětem byla zabezpečena pohoda, výchova, vzdělání a uspokojeny všechny potřeby, které děti během pobytu v MŠ mají, se stará sedm pedagogů a pět provozních zaměstnanců.

 Kontakt

Máte-li zájem kontaktovat naši MŠ, můžete nám zavolat nebo napsat prostřednictvím e-mailu či dopisu.