Režim dne

6:15 - 8:00 - příchod do MŠ

                  - přivítání, rozhovor s dítětem

                  - nabídnutí činností učitelkou,

                  - spontánní hra, individuální péče

8:00 - 8:45 - tělovýchovná chvilka chvilka, hygiena, svačina

8:45 - 9:30 - dopolední blok činností dle TVP

9:30 - 11:30 - osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (popř. jiná náhradní činnost)

11:30 - 12:00
- hygiena, oběd

12:00 - 12:30 - hygiena, četba před odpoledním odpočinkem

12:30 - 14:00 - odpolední odpočinek

14:00 - 14:30 - hygiena, svačina

14:30 - 16:00 - odpolední zájmové činnosti