Den dětí

13. 6. pořádal na hřišti farnosti v Proseči Ergotep Proseč ve spolupráci s naší školkou Den dětí. Pod taktovkou školkové Sněhurky a sedmi trpaslíků soutěžily děti na stanovištích o ceny, které byly připraveny pro malé i větší. V závěru akce většina účastníků poseděla se Sněhurkou a trpaslíky u táboráku. Poděkování patří všem zaměstnancům MŠ, kteří se na přípravě i realizaci oslavy Dne dětí podíleli.