Chyba
  • XML Parsing Error at 1:109. Error 9: Invalid character

Za ?asti starosty m?sta, ?editele zkladn koly, veden mate?sk koly, rodi?? d?t a dalch host? prob?hlo 19. 6. slavnostn pasovn p?edkolk? na kolky. Vystoupen Cvr?k? a kouzelnk Aleek rozveselili vechny p?tomn. V nejd?leit?j ?sti programu prom?nil kouzelnk ?arovnou h?lkou kolkov d?ti na prv??ky. Ti se na zv?r s erpou a dre?ky vrtili ke svm rodi??m. A co dl? Zazvonil zvonec a pouti ve kolce je konec.