Společné setkání u Sluníček

30. 8. 2012 proběhlo úvodní společné setkání rodičů nových Sluníčkových dětí a zaměstnanců MŠ. Setkání se zúčastnila také koordinátorka pro školství Mgr. Lenka Žežulková. Ta doplnila slova ředitelky MŠ Mgr. Dany Marková a i ona nabídla případnou pomoc při řešení problémů. Závěrem se všichni shodli na tom, že vzájemná diskuse rodičů a učitelů je jedním z nejdůležitějších prvků pro spokojenost dětí i dospělých.