Schůzka s psycholožkou

V úterý 26. 2. 2013 proběhla v naší MŠ schůzka rodičů se školním psychologem Mgr. Pavlínou Tlustošovou a paní učitelkou Věrou Stoklasovou. Tématem byly praktické ukázky práce s dítětem směřující k rozvoji školních zralostí. Zpracované téma bylo velmi zajímavé a hlavně prospěšné pro další práci s dítětem v rodině. Škoda jen, že se schůzka nesetkala s větším zájmem rodičů, neboť nejvíce na nich záleží, jak bude jejich dítě připraveno na vstup do školy.

Za MŠ zapsala Pavla Černá