V ter 26. 2. 2013 prob?hla v na M sch?zka rodi?? se kolnm psychologem Mgr. Pavlnou Tlustoovou a pan u?itelkou V?rou Stoklasovou. Tmatem byly praktick ukzky prce s dt?tem sm??ujc k rozvoji kolnch zralost. Zpracovan tma bylo velmi zajmav a hlavn? prosp?n pro dal prci s dt?tem v rodin?. koda jen, e se sch?zka nesetkala s v?tm zjmem rodi??, nebo? nejvce na nich zle, jak bude jejich dt? p?ipraveno na vstup do koly.

Za M zapsala Pavla ?ern