Schůzka s rodiči dne 19.9.2013

PROGRAM:
1. Přivítání  a představení kolektivu MŠ

2. p. Halamková - projednání platby stravného a školného
                          - seznámení s jídelníčkem dětí

3. p. Hurychová - odhlášení dětí přes web do 7.00 hod. téhož dne nebo telefonicky do 7.30 (Sluníčková do 7.25 hod.)
                          - praní znečištěného prádla - rodiče dostanou domů na vyprání

4. Školní řád - vystaven na nástěnce v MŠ nebo na webu
                       - rodiče přečtou a podepíší u p. uč. v jednotlivých třídách

5. Kroužky v MŠ - začínáme od října
                             - rodiče nahlásí své děti na kroužky ve třídách

PONDĚLÍ : Angličtina - v době od 14.30-15.00 ( 20 kč / 1/2 hodiny)
                                  - p. Mgr.Tobiášová

ÚTERÝ: Keramika - v době od 14.30-15.30
                              - p. Bartošová, p. Bukáčková

STŘEDA : Tělovýchovná chvilka - v době od 14.30 -15.00
                                - p. Michálek

ČTVRTEK : Zpěv "Cvrčci" - v době od 14.30 - 15.15
                                - učitelé z MŠ, kolektivní zpěv ve "významné" dny - Vánoce, Den matek

PÁTEK : Školička - v době od 9.15 - 9.45
                      - p. Mgr. Hana Vobejdová
                      - příprava probíhá ve třídách každý den
                      - předškoláci rozděleni do dvou skupin po 16 dětech (1x za 14 dní)
                      - možnost zakoupení pracov. sešitů - dle dohody s rodiči             

ZUŠ - Výtvarný obor - odvádění dětí z MŠ do ZŠ si zajistí sama p. uč. Krchová             

Logopedie - dle individuální dohody
                  - p. Mgr. Dana Marková nebo p. Pavla Černá           

Plavání - začátek od 15.5. 2014
             - zajištěno 5 lekcí včetně dopravy

Fotografování - zajištěno ve významné dny - Vánoce, Den matek,..
                        - proběhne ve Sluníčkové třídě u p. uč. Brtounové

Bejby taneční - taneční škola Bohémia Chrast
                        - lektor ing. Bohumil Černý
                        - 5 lekcí po 60 min. ( cena kurzu 225 kč)

6. Fond na akce pro děti - učitelé nepovedou osobní účty každého dítěte - loňská zkušenost velmi špatná!
                - na schůzce odhlasován jednorázový poplatek 300 Kč za dítě na 1 školní rok - platit v jednotlivých třídách

7. Dotazy rodičů - individ. dotazy týkajicí se zájmových kroužků
 ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK DO MŠ !!