Přehled aktivit - fond aktivních rodičů (FAR)

Aktivní rodiče organizovali burzy a výstavy. Z výtěžku vznikl fond aktivních rodičů. Finanční prostředky získané z akcí byly použity na:

 1. vánoční balíček pro učitele
 2. uspořádání Čarodějného dne
 3. uskutečnění Bubenických dílen
 4. zakoupení triček pro budoucí prvňáky
 5. zakoupení dárkových balíčků pro odcházející učitele

AKCE V ROCE 2010

 • podzimní burza 18. - 21. 10. 2010
 • vánoční výstava 12. - 15. 12. 2010

Podzimní burza

Podzimní burza proběhla v přízemí budovy MŠ. Nejen rodiče dětí, které navštěvují MŠ v Proseči, ale i všichni ostatní měli možnost prodat přebytečné oblečení, ze kterého již děti odrostly, ale také hračky a sportovní potřeby. Zároveň si mohli ze shromážděných věcí koupit to, co pro svoje děti potřebovali. Akce se vydařila a splnila svůj účel.

Vánoční výstava

Vánoční výstava byla instalována v prostorách MŠ. Vystavovaly se a k prodeji nabízely různé vánoční ozdoby, háčkované vánoční výrobky, adventní věnce, maminkami vyrobené vánoční ozdoby, perníčky a vánoční cukroví, které si návštěvníci výstavy mohli ochutnat a odnést si domů i recept. K prodeji nabídly vlastnoručně vyrobené andělíčky i samy děti z MŠ.

AKCE V ROCE 2011

 • jarní burza 21. - 24. 3. 2011
 • Čarodějný den v MŠ 28. 4. 2011
 • nákup perníkových srdíček 4. 6. 2011
 • Bubenické dílny 13. 6. 2011
 • nákup triček pro budoucí prvňáčky

Jarní burza

Protože byla podzimní burza úspěšná a rodiče ji ocenili, rozhodlo se SR pro uspořádání burzy jarní. K dětskému oblečení, hračkám a sportovním potřebám přibylo v nabídce oblečení pro těhotné. Jarní burza se vydařila také a přinesla i dobrý finanční zisk.

Čarodějný den

Čarodějný den proběhl na zahradě MŠ. Vstupenkou pro děti byly vlastnoručně vyrobené nádherné kloboučky. Na začátku si mohly děti nechat vytetovat třpytivým lakem různé obrázky a nechat si namalovat obličej speciálními barvami. Čekalo na ně několik soutěžních stanovišť, na kterých byly po splnění úkolu odměněny dárkem. Vyráběla se „plašidla“, ta použily děti na odhánění čarodějnice, která se objevila hned po ukončení soutěží. Na závěr se opékaly buřtíky. Samozřejmě, že se také fotilo - fotografie si můžete prohlédnout na http://rodiceprosec.rajce.idnes.cz.

Perníková srdíčka

Děti z MŠ vyrazily 4. 6. 2011 na výlet do Litomyšle, kde navštívily zámek a podívaly se také do klášterních zahrad. Sdružení zakoupilo dětem dárek - perníková srdíčka pro radost. Výlet se vydařil, počasí přálo a děti byly spokojené.

Bubenické dílny

MŠ navštívil hudebník - bubeník. S sebou na ukázku přivezl různé druhy bubnů, na kterých si mohly děti zabubnovat v různých rytmech. Do bubenické produkce se s chutí zapojily, nadšeně spolupracovaly a dobře se bavily.

Trička pro budoucí prvňáky (20ks)

Někteří členové výboru a maminky připravili překvapení pro budoucí prvňáčky - zelená trička s obrázkem. Pro paní učitelky byla také připravena trička, která si mohly na památku zakoupit.

V Proseči dne 15. srpna 2011                               Zpracovala jednatelka výboru

                                                                               Michaela Beránková